Banque de France – ES Renault 2

-

Air France – Banque de France

-

Greyhounds Army – Banque de France

-

Banque de France – Cocks of the Tigers

-