Tontons Flankers • Rapetous

Stade Léonien • Rapetous

MBDA • XV de l’Assommoir

Rapetous • Deloitte

Rapetous • XV de la Banane

Stade Léonien • Banque de France

Servals • Rapetous

Rapetous • Cocks of the Tiger – Puteaux

Stade Léonien • Tontons Flankers

XV de la Burne Picoron • MBDA