ES Renault • XV de la Crampe

Tuniques Bleues • XV de la Burne Picoron

ES Renault • Servals

EPO • Tuniques Bleues

EPO • Servals 2

Servals • Implacables

Tontons Flankers • ES Renault

Tuniques Bleues • XV de la transaction

Tuniques Bleues • Gaillards

Assoiffés PHD • Servals 2