XV des Pechus – XV Imporuptible

XV Imporuptible – CRAC

XV Imporuptible – 36XV

Oval’Mines – Big de Vincennes

Big de Vincennes – UCB

MBDA – XV Imporuptible

XV du Clap – XV Imporuptible

XV Imporuptible – XV de la Burne Picoron

Blazers Bleus – XV Imporuptible

XV Imporuptible – Les Poux